Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje arrow Projekty
Projekty
Kampania "Pomyśl, zanim wrzucisz"

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi rodziców na problem prywatności dzieci w Internecie i bezrefleksyjnego publikowania ich zdjęć w sieci.

Czytaj całość
 
Ogólnopolskie programy profilaktyczne i kampanie edukacyjno-informacyjne

Czytaj całość
 
Kampania edukacyjna Mam kota na punkcie mleka

http://www.mamkotanapunkciemleka.pl/

Program finansowany jest z trzech ?róde?: Komisji Europejskiej, bud?etu krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka. Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i m?odzie?y oraz matek, rodziców i nauczycieli) o w?a?ciwo?ciach od?ywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwi?kszenie wiedzy na temat racjonalnego od?ywiania si? oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.Kampania skierowana jest w roku szkolnym 2013/2014 do uczniów z klas II-VI Szko?y Podstawowej oraz klasy I Gimnazjum.

 
designed by made your web.com