Menu Content/Inhalt
Start arrow O szkole
O szkole
szkola1.jpg
Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Gimnazjum jest szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspiera indywidualny rozwój ucznia.

Szkoła realizuje następujące cele:

  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  • kształtuje środowisko wychowawcze,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

 

Fundusz Europejskie - każdy korzysta, nie każdy widzi

Pracownia komputerowa EFS 2008

 

 Pracownia komputerowa znajdująca się w sali 120 jest najnowszą pracownią w naszej szkole. Powstała ona końcem czerwca 2008r. w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół". Współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

       Na jej wyposażenie składają się:
           - 10 komputerów uczniowskich z Windowsem Vista PL
              (monitory panoramiczne SAMSUNG)
           - do każdej stacji roboczej dołączone są słuchawki i mikrofon
           - komputerowe głośniki aktywne
           - Laptop marki Dell (Windows Vista)
           - Skaner HP
           - Drukarka laserowa SAMSUNG
           - Projektor multimedialny HITACHI
           - Serwer z systemem Windows Server 2003  

Dodatkowo w skład oprogramowania wchodzą:
           - MS Office Proffessional 2007 Polish,
           - Oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetlanie stron niepożądanych CENZOR

 

 

designed by made your web.com