Menu Content/Inhalt
E-Tutoring w naszej szkole

Publikowane przez nauczycieli materiały mają na celu wspieranie elementami e-learningowymi procesu tradycyjnego kształcenia.
Zachęcamy uczniów do zapoznawania się z udostepnianymi przez nauczycieli informacjami i zadaniami z zakresu zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, organizacji współnych przedsięwzięć czy dyskusji na różne tematy.
Język polski P. B. Dobosz
Język polski P. L. Nemsz
Matematyka P. A. Kocjan
Matematyka P. B. Gil
Chemia, Fizyka P. A. Lewicka
Biologia P. Ż. Samul
Geografia P. K. Krawczyk
Historia P. M. Muchla
Historia P. D. Grzyb
Edukacja dla bezpieczeństwa P. M. Żurakowska
Informatyka P. A. Chruścicka
Koło fotograficzne P. A. Sakowska
Religia P. E. Kundzicz

 
designed by made your web.com