Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje arrow Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
 Data Godzina
Cel spotkania

21.09.2017

 czwartek

(wychowawcy)

17.30
Spotkanie wychowawców z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów klas IIab,IIIab-prawo oświatowe wewnątrzszkolne i zewnętrzne,wybór rady rodziców. Wybór rad oddziałowych klas i Rady Szkoły. Deklaracja rodziców uczniów klas III odnośnie wyboru języka obcego i poziomu zdawania języka na egzaminie gimnazajlnym w 2018 roku.

 11.10.2017

środa

(wszyscy nauczyciele)

15.30-17.30

Dzień otwartych drzwi szkoły-przekazanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów.

 08.11.2017

środa

(wszyscy nauczyciele)

16.30

Spotkanie wychowawców uczniów klas IIab,IIIab z rodzicami/prawnymi opiekunami-informacja o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów.

 14.12.2017

czwartek

(wszyscy nauczyciele)

15.30-17.30

Dzień otwartych drzwi szkoły-przekazanie informacji o grożących uczniom śródrocznych ocenach ndst, nieodpowiednim i nagannym zachowaniu oraz informacji o propozycjach śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych.    

 25.01.2018

czwartek

(wszyscy nauczyciele)

17:30

Spotkanie wychowawców uczniów klas IIab,IIIab z rodzicami/prawnymi opiekunami-informacja o wynikach klasyfikacji środrocznej zajęć edukacyjnych i zachowania.

 22.03.2018

czwartek

(wszyscy nauczyciele)

16:30

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicam/ prawnymi opiekunami uczniów wszystkich klas IIab,IIIab w sprawie osiągnieć edukacyjnych i zachowania uczniów.

 16.04.2018

poniedziałek

(wszyscy nauczyciele)

 15.30-17:30Dzień otwartych drzwi szkoły - przekazanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych oraz zachowaniu uczniów.

 15.05.2018

wtorek

wszyscy nauczyciele

 17:30Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicam/ prawnymi opiekunami uczniów wszystkich klas IIab,IIIab w sprawie osiągnieć edukacyjnych i zachowania uczniów, przekazanie informacji o grożących uczniom rocznych ocenach ndst, nieodpowiednim i nagannym zachowaniu oraz informacji o propozycjach śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych.    
 06.06.2018

środa

(wszyscy nauczyciele)

15:30-17.30
Dzień otwartych drzwi szkoły - przekazanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych oraz zachowaniu uczniów.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com